Systém jakosti

Co je to certifikát ISO 9001: 2015?

Certifikát ISO 9001: 2015 je stvrzením, že splňujeme požadavky uznávané evropské normy kvality, potvrzené renomovanými zkušebními středisky na základě splnění náročných kritérií.

V České republice je takto certifikováno 12,5 % firem.

Co z něho máte Vy, naši zákazníci?
 • Jistotu, že společnost, která získala toto prestižní uznání, je zárukou kvalitních výrobků a služeb.
 • Jistotu, že jste si v naší společnosti vybrali správného partnera, který je zárukou kvality, na niž se můžete vždy spolehnout.
 • Jistotu, že řízení kvality práce je orientováno k Vaší nejvyšší spokojenosti.
 • Jistotu, že certifikovaná společnost umí jednoznačně a rychle reagovat na Vaše přání a vždy splnit Vaše očekávání.
 • Jistotu, že společnost, která získala certifikát ISO 9001:2015, si trvale udržuje vysoký standard svých výrobků a služeb a trvale pracuje na jejich zlepšování.
Systém řízení jakosti

Naše společnost zavedla, průběžně udržuje a neustále zlepšuje systém řízení jakosti ve shodě s mezinárodní normou EN ISO 9001:2015 „Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu“ na základě následujících osmi zásad:

 • Orientace na zákazníka s porozuměním jeho požadavkům a očekáváním.
 • Vedení spolupracovníků v prostředí, které sjednocuje úsilí k úspěšnému splnění cílů.
 • Zapojení schopností pracovníků ve prospěch společnosti.
 • Procesní postup, tj. efektivně řídit zdroje a činnosti jako proces.
 • Systémový postup, tj. určit, pochopit a řídit systém souvisejících procesů pro určitý cíl.
 • Neustálé zlepšování na základě měření spokojenosti zákazníků a spolupracovníků.
 • Rozhodování přijímaná na základě analýz údajů a informací.
 • Partnerství v obchodu podporující úspěšnost a tvorbu hodnot u všech zainteresovaných stran.

 

Již od roku 2001 pravidelně prochází společnost KADEN – VODOMĚRY, s.r.o. náročnými audity renomované mezinárodní společnosti TÜV NORD Cert GmbH Essen, při kterém prokazuje, že úroveň a kvalita práce odpovídají systému řízení kvality podle požadavků normy.

Na základě těchto auditů nám byl v roce 2018  udělen certifikát pro další období 3 let na:

 • vývoj, výrobu a opravy vodoměrů
 • vývoj a výroba indikátorů topných nákladů
 • lisování plastů.

 

Certifikat ISO9001_2018_KADENpolitika