Vážení zákazníci, připravili jsem pro Vás zbrusu nový e-shop, kde naleznete naše produkty i doplňkový sortiment.

www.eshop-vodomery.cz

                                        Od 1.8.2021 dochází ke změně mailových adres. Nová doméma @kadenvodomery nahrazuje starou @kaden.cz

Nové mailové kontakty najdete v záložce kontakty

Aktuality k energetické směrnici evropského parlamentu (EED)

1.11.2021

Povinnost instalace dálkových odečtů měřidel  je stanovena dle zákona č. 362/2021Sb. s účinností od 1.1.2022 , aktualizace proběhla v minulých dnech.

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Povinnost instalovat měřidla s dálkovým odečtem je stanovena pro  měřidla dodané energie včetně indikátorů topných nákladů a vodoměrů na teplou vodu.

Měřidla,  která jsou již v provozu před 1. lednem 2022  je třeba po projití platnosti doby  již vyměňovat za měřidla s dálkovým odečtem. Tak aby všechna měřidla (teplo a teplá voda)  k 1.1. 2027 již byla opatřena dálkovým odečtem.

Měřidla musí umožnit odečet nejméně jednou za měsíc. Vodoměry na studenou vodu mohou zůstat bez dálkových odečtů, těch se tento zákon netýká.

Kompletní znění zákona zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-362?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign

Realizujeme projekt výměny tepelného  zdroje v našem závodě v Osečnici.

Publicita_plakát_na_web

KADEN – VODOMĚRY, s. r. o.

jediný výrobce bytových vodoměrů v České republice

Orientace na tradičního domácího výrobce přináší zákazníkům dlouhodobou jistotu při zajišťování měření spotřeby vody. Při nákupu nových vodoměrů i při opravách a následném ověření se mohou spolehnout na široké zázemí a technickou podporu naší společnosti. Ve spolupráci s našimi smluvními partnery pak i na odbornou montáž přímo na místě. 

Výroba vodoměrů

První vodoměry KADEN (typů S 020 a S 025) jsme uvedli na trh v roce 1992.

Po těchto prvních typech nastoupily typy S 040 a S 045 a v současné době vyrábíme již třetí generaci bytových vodoměrů s označením S 050 a S 055.

Od roku 1994 poskytujeme na naše vodoměry prodlouženou záruku po celou dobu platnosti úředního ověření. Podle starých předpisů to bylo 6 let na studenovodní typy a 4 roky na teplovodní typy. Od 1.1.2012 platí nová vyhláška o době platnosti ověření bytových vodoměrů a záruční doba je nyní 5 let pro všechny typy.

Od září roku 2000 jsou tyto nejnovější typy vodoměrů vyráběny ve zodolněné variantě, která prakticky znemožňuje vnější ovlivnění chodu vodoměru. Neustálé zlepšování našich výrobků a vývoj nových typů zajišťuje vodoměrům KADEN stálou a dobrou pozici na trhu.

V roce 2009 prošly mechanické i nově vyvinuté elektronické vodoměry náročným certifikačním procesem podle nařízení vlády č. 464/2005 Sb. Celá rodina vodoměrů KADEN vyhovuje náročným požadavkům nových předpisů.

Na konci roku 2009 jsme uvedli na trh elektronické vodoměry S 060 a S 065 s dálkovým odečtem, jejichž sériová výroba se naplno rozběhla v roce 2010.

Spokojenost zákazníků je naším prvořadým cílem. Statisíce instalovaných vodoměrů KADEN dokazují úspěšnost našeho snažení.

Technologie výroby

Požadavky na užitné vlastnosti – zejména na přesné měření, dlouhou životnost a odolnost proti vnějšímu ovlivnění jsou promítnuty již při návrhu do konstrukčního řešení. Při návrhu, vývoji a TPV jsou uplatňovány CAD systémy, veškerá výrobní dokumentace je zpracována a používána v digitální podobě.

Při výrobě vodoměrů používáme jen ty nejlepší materiály od předních evropských výrobců, kteří poskytují záruku nejvyšší dosažitelné kvality.

Moderní technologie – špičkové lisy na zpracování plastů, s řízením veškerých parametrů počítačovými jednotkami, víceosá CNC obráběcí centra a v neposlední řadě bohaté využití výpočetní techniky na zkušebních stanicích při ověřování vodoměrů v automatickém cyklu – to vše zaručuje vysokou kvalitu našich vodoměrů a dlouhodobou stálost jejich parametrů.

Spolehlivé výrobky

musí vyrábět odpovědní a spolehliví lidé. Ve společnosti KADEN – VODOMĚRY takové najdete. Každý má stanovenu svou osobní odpovědnost. Podle záznamů o jakosti lze dohledat, kdo kterou skupinu vodoměru vyrobil. Na naše pracovníky se můžeme vždy spolehnout, stejně jako Vy se můžete spolehnout na naše vodoměry.

Vyrobit spolehlivé měřidlo představuje využit rozsáhlý souhrn znalostí, který je výsledkem dlouholetých zkušeností a soustavné práce našeho pracovního týmu při výrobě a neustálém zlepšování našich výrobků.

Kvalita

Jako nedílnou součást zkvalitňování našich výrobků a služeb jsme zavedli a průběžně uplatňujeme systém řízení jakosti ve smyslu mezinárodní normy ISO 9001:2008. Celá společnost KADEN – VODOMĚRY úspěšně prošla již v roce 2001 náročným certifikačním auditem renomované mezinárodní společnosti TÜV NORD Cert GmbH Essen, při kterém prokázala, že úroveň a kvalita práce odpovídají systému řízení kvality podle požadavků normy. Každoročně procházíme kontrolními a recertifikačními audity, poslední proběhl v květnu 2014. Na jeho základě byl potvrzen udělený certifikát číslo 04 100 010504 na:

  • vývoj, výrobu a opravy vodoměrů
  • vývoj a výroba indikátorů topných nákladů
  • lisování plastů.

Tím naše společnost splňuje veškeré požadavky mezinárodních standardů v této oblasti a dává záruku kvalitních výrobků a služeb na evropské úrovni. Kolektiv našich pracovníků je plně zapojen do systému jakosti a je připraven uspokojit přání a očekávání našich zákazníků a obchodních partnerů.