Elektronické vodoměry KADEN S060 a S065 , Wireless Mbus a Rcom

Spolehlivé a přesné měření s možností on-line odečtu

PopisTechnické parametrySoučásti systémuSoftwareRádiová komunikaceDokumenty ke stažení
Popis
 Elektronický vodoměr KADEN  S060  s rádiovým odečtem a možností on-line sběru dat.

je suchoběžný jednovtokový kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem, s funkcí pro snímání, zobrazování a rádiovou komunikaci. Je určen pro měření spotřeby studené nebo teplé vody, pro trvalý průtok 1,6 m³/hod., do maximálního průtoku 2 m³/hod.

Přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 464/2005Sb (MID) č. certifikátu: TCM 142/09-4706

 Elektronický vodoměr KADEN s rádiovým odečtem

umožňuje registrovat a sledovat velké množství údajů o spotřebě vody, její časové rozvržení, chybové stavy a pokusy o neoprávněnou manipulaci s vodoměry. Umožní mimořádné odečty a řeší veškeré požadavky praktických instalací.

 Rádiová oboustranná komunikace –  komunikační protokol  Rcom

je nově vyvinutý protokol, postavený na nejnovějších poznatcích o bezpečnosti přenosu dat. Perspektivní protokol Rcom se již používá i u dalších zařízení a bude postupně rozšířen i na další měřící přístroje. Vodoměr vysílá radiový signál pouze v okamžiku jeho oslovení, tím nezatěžuje životní prostředí dalším radiovým smogem.

 Komunikační protokol Wireless Mbus

je standardizovaný komunikační protokol OMS. Umožňuje dálkový odečet on-line s možností sledovat kdykoliv a kdekoliv stavy vodoměrů. V kombinaci s webovou aplikací i-kaden:  Služba pro Váš komfort a přehled o spotřebách vody a energií 24 hodin denně ( www.odectyonline.cz ). Je kompatibilní s veškerými systémy OSM / Wireless Mbus.

 Optimální způsob odečtů a zpracování dat pro široký okruh uživatelů

je umožněn jednoduchostí a otevřeností celého systému.

 Systém elektronických vodoměrů KADEN je jednoduchý

vyžaduje pouze instalaci vodoměrů. Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul a odečítací software, pracující na PC (notebooku).

Výhody systému

 • Obousměrná radiová komunikace mezi vodoměry a odečítacím zařízením, umožňuje efektivní a bezpečný přenos dat a monitorování činnosti vodoměrů na dálku.
 • Díky obousměrné komunikaci není závislý na určeném období odečtů.
  Při změně uživatele bytu, nebo například při změně ceny vody, lze kdykoliv provést odečet.
 • Alarmová hlášení, indikace chybových stavů, maximálních průtoků, zpětného chodu, registrace pokusů a záznam doby ovlivnění vnějším magnetickým polem.
 • Odečtené údaje jsou bez chyb, které vznikají při ručním odečítání.
  Odečty lze přímo zpracovat v rozúčtovacích systémech
 • Metrologicky ověřené kompletní měřidlo
  Elektronika je součástí metrologického schválení typu.
  Odpovídá nejnovějším požadavkům na měřidla podle Nařízení vlády č. 464/2005Sb.  (MID)
 • Kompaktní řešení nemá další nároky na prostor
  Má stejné prostorové nároky jako mechanický vodoměr
 • Ukládá údaje o spotřebě vody za posledních 18 měsíců
 • Odpadají problémy s odečty nedostupných vodoměrů v bytech nepřítomných nájemníků
 • Nepoužívá datové koncentrátory – v domě nejsou instalována žádná další pomocná zařízení
Technické parametry
Označení typu KADEN S 060, S 065
Číslo certifikátu přezkoušení typu TCM 142⁄09-4706
Trvalý průtok Q3 1,6m³/hod.
Přetěžovací průtok Q4 2 m³/hod.
Přechodový průtok Q2 H 0,073 m³/hod.
Minimální průtok Q1 H 0,046 m³/hod.
Měřící rozsah Q3/Q1 H 35
Poměr Q2/Q1 1,6
Třída tlaku vody MAP 16 bar
Tlaková ztráta ΔP 0,25 bar
Teplotní třída MAT (°C) T30; T90; T30/90
Největší dovolená chyba
horní oblast průtoku
dolní oblast průtoku
±2% – pro vodu do 30 °C
±3% – pro vodu nad 30 °C
±5%
Třída citlivosti profilu proudění U0; D0
Klimatická třída B
Elektromagnetické prostředí E1
Rozsah indikace 999 999 m³
Vysílací kmitočet 868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon adaptivní od 10 μW do 12 mW
Připojovací závit na měřidle 3/4“
Připojovací závit na šroubení 1/2“
Stavební délka L 110 mm
Hmotnost 645 g
Součásti systému
 • elektronické vodoměry KADEN S 060, S 065
 • indikátory topných nákladů  KADEN  C 10
 • USB rádiový modul
 • Notebook

KadenITNC10_notebookkomplet

Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul ZET 810.

Notebook pracující na platformě WINDOWS musí být vybavený USB rozhraním a mit nainstalovaný potřebný software pro pořízení vstupních dat a odečet vodoměrů.

Software

 

Aplikace pro komunikaci a pořízení vstupních dat

Kompletní programový balíček pro dálkové odečty vodoměrů KADEN S060/S065 a i_Flux  

Součastí dodávky radiového modulu je i software potřebný pro pořízení vstupních dat a pro odečet vodoměrů.

sw_spravceodectova

„SPRÁVCE“ je aplikace, která umožňuje snadné vytvoření seznamů odměrů podle jednotlivých uživatelů, adres a umístění jednotlivých měřidel. Vytvořená data jsou šifrována a tak chráněna proti zneužití. Aplikace „ SPRÁVCE“ je určena pro použití na PC (notebooku).

Správcovská aplikace (verze 1.2.5) Správcovská aplikace [verze: 1.2.5] – 17.7.2017 22:43:10

„ODEČET“ je aplikace, která umožňuje na základě dat vytvořených v aplikaci „SPRÁVCE“ odečítat vodoměry podle požadavku uživatele. Odečtená data jsou chráněna šifrováním. Aplikace „ODEČET“ je určena pro použití na PC (notebooku).

Odečtová aplikace pro PC (verze 1.5.9) – Odečtová aplikace pro PC [verze: 1.5.9 – CZ] – 18.9.2017 06:57:24

CDM21226_Setup.zip – Virtual COM Port Driver

Prepare_xml_1_2 – Soubor pro evidenci odečítaných zařízení s exportem do formátu xml. LibreOffice.

Prepare_xml_1_5 –  Soubor pro evidenci odečítaných zařízení s exportem do formátu xml. Microsoft Excel.

Rádiová komunikace

Pro dálkový odečet vodoměrů KADEN se používá radiová obousměrná komunikace, která je realizována v pásmu 868 MHz vysílacím výkonem až 12 mW.

Použitý komunikační protokol Rcom byl vyvinut  speciálně pro měřící přístroje (zejména bateriové) pro odečty a ovládání těchto zařízení.

Parametry komunikace Rcom

Z hlediska přenosu informací pomocí radiových vln má protokol Rcom tyto parametry:

Nosná frekvence 868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon adaptivní od 10 μW do 12 mW
Typ modulace modifikovaná FSK
Datová bitová rychlost 19,2 kBd
Přístupová metoda LBT CDMA/CA
Práh pro LBT -90 dBm
Nejmenší úroveň signálu pro příjem -100 dBm

Výhody obousměrné rádiové komunikace

Nízkopříkonová obousměrná komunikace je nejdůležitější vlastností komunikačního protokolu Rcom.

1. Vodoměr vysílá pouze, když je o to požádán
(odečtovou jednotkou). Proto nezahlcuje prostředí zbytečným vysíláním, které ruší ostatní zařízení na stejném kmitočtu (dálková ovládání, signalizace, vypínače, atd.). Zařízení komunikující protokolem Rcom minimalizují tzv. „radiový smog“, na rozdíl od zařízení s jednostrannou komunikací, které vysílají i když to není zapotřebí a žádný přijímač toto vysílání v daném okamžiku nepřijímá.

2. Trvalá dostupnost rychlého odečtu
Možnost odečíst vodoměr operativně a to i mimo odečtové období, např. odečty při montáží nebo ověřování činnosti, výměny vodoměrů, při reklamacích zákazníků apod.

3. Možnost realizace dostatečně dlouhého odečtu
Bez problémů lze přenášet i větší objemy dat. Typické použití pro tzv. měsíční odečty, kdy vodoměry provádí každý měsíc „samoodečet“ do své vnitřní pamětí a při ročním odečtu se tyto měsíční odečty přenesou pomocí radiové komunikace do odečtového zařízení.

sidliste

Další výhody plně obousměrné komunikace

 • a) Možnost pomocí zařízení s Rcom protokolem budovat plnohodnotné systémy AMM, kde jsou měřící zařízení odečítána a ovládána dálkově po veřejné síti, např. internetu.
 • b) Maximální zabezpečení dat je uplatněno při sestavování spojení mezi jednotlivými komunikačními prvky.
 • c) Lze nastavovat parametry a nulovat některé registry ve vodoměru
 • d) Robustní přenos – při chybě přenosu je okamžitě opakován poslední paket – větší odolnost na rušení z okolního prostředí.
 • e) Použití přístupové metody CDMA/CA umožňuje výrazně omezit rušení jinými prvky, dochází tím k mnohem efektivnějšímu využití přenosového kanálu. Současně tím omezuje rušení ostatních radiových zařízení.

Protokol Rcom umožňuje používat pochůzkový způsob odečtu (dostatečný vysílací výkon a potvrzovaný komunikační kanál navíc zvyšuje efektivní dosah radiové komunikace) s dostatečně rychlou odezvou. Tím se značně zkrátí doba nutná pro odečet jednoho měřidla.

Ochrana dat je realizována zabezpečeným přenosovým kanálem a navíc data v celém řetězci přenosu (odečet – vstup pro další zpracování) mohou být šifrována.

Na datové úrovni je každý odečet vybaven digitálním podpisem, který zaručuje nepoškozenost dat a jejich autenticitu.

Kontrola nepoškozenosti a autenticity umožní identifikovat náhodnou či úmyslnou změnu dat a zabrání též jejich podvržení. Obě tyto vlastnosti mají velký význam v systémech AMM, kde se data pohybují po veřejných sítích. Z hlediska ochrany dat splňuje zařízení s protokolem Rcom doporučení WELMEC pro zařízení typu P, třída rizika C, extenze T. Radiové prvky jsou po ukončení komunikace uvedeny do stavu hlubokého spánku, kdy jejich spotřeba klesá na minimum.