Indikátor topných nákladů KADEN C10

Nové řešení pro indikaci topných nákladů

KadenITN_C_celk

ITN KADEN C10Technické parametrySoučásti systémuSoftwareRádiová komunikaceDokumenty ke stažení
ITN KADEN C10

ITN KADEN C10 je dvoučidlový přístroj k indikaci topných nákladů na jednotlivých topných tělesech. Získané údaje slouží k spravedlivému rozdělení topných nákladů na jednotlivé uživatele a jejich vyúčtování.

Tepelná čidla měří teplotu topného tělesa a teplotu místnosti. Z těchto hodnot je vypočítáván pomocí originálních algoritmů náměr, který lze odečíst buď vizuálně prostřednictvím LCD displeje, nebo dálkově pomocí radiové komunikace. Odečet z LCD obsahuje jen základní údaje. Naproti tomu radiový odečet obsahuje řadu dalších důležitých informací, které umožní objektivní a spravedlivé rozúčtování.

Novinkou je registrace údajů v režimu, kdy v topné sezóně má otopné těleso shodnou teplotu s teplotou místnosti. Tyto údaje lze využít při zpracování vyúčtování a tím zohlednit případy, kdy je topení v místnosti zavřené a místnost je vytápěna přestupy tepla zdmi od sousedů. Tak lze dosáhnout objektivního a spravedlivého rozdělení topných nákladů na jednotlivé uživatele bytů a nebytových prostor.

Výhody systému
 • Rádiový odečet dat
  Nyní snadno dostupný pro všechny uživatele.
 • Komunikační protokol
  Moderní a spolehlivý obousměrný přenosový protokol    Rcom3
 • Obousměrná komunikace
  Určíte si sami, kdy je pro Vás nejlepší provést odečty.
 • Přehledný display
  Snadná a okamžitá kontrola náměru na topném tělese a kontrola funkcí ITN.display
 • Kompatibilní s elektronickými vodoměry KADEN
  Stejné komunikační prostředky pro odečet vodoměrů i indikátorů.
 • Český výrobek
  Vyrábíme v Osečnici na Rychnovsku v podhůří Orlických hor společně s firmou VIPA  Liberec.

 

e_vodomerymKadenITN_C_vert

Technické parametry
Typ přístroje KADEN C10
Pracovní teplotní rozsah 5 – 85 °C
Princip indikace dvoučidlový
Druh provozu jednotná stupnice
Odečet dálkově – radiovým systémem + možnost i vizuálně na místě
Životnost baterie 8 let + rezerva na výměnu
Ochrana proti neoprávněné manipulaci při aktivaci elektronické plomby zobrazení na LCD + záznam tohoto stavu
Ochrana proti ovlivnění při ovlivnění prostorového čidla přepnutí do jednočidlového režimu + záznam tohoto stavu
Displej multifunkční LCD 5 místný + spec. symboly
Zálohování dat automaticky, každých 24 hod do paměti EEPROM
Komunikační protokol Rcom – obousměrný přenos
Vysílací kmitočet a výkon 868 MHz; max. 12 mW
RF adresa shodná s výr. číslem, nebo kódovaná
Ovládání Aktivace displeje a přepínání režimu zobrazení tlačítkem
Rozměry 113 x 35 x 25 mm
Zařízení pro komunikaci s indikátory Radiomodul ZET 810 (totožný pro vodoměry KADEN)
Software pro odečet a pořízení dat Součást dodávky radiomodulu ZET 810
Kompatibilita Bytové vodoměry KADEN S 060, S 065, komunikační protokol Rcom
Evropský standard ČSN EN 834 (ČSN EN 834 – 25 8521)
Součásti systému
 • elektronické vodoměry KADEN S 060, S 065
 • indikátor topných nákladů KADEN C10
 • USB rádiový modul
 • Notebook

 

e_vodomerym

KadenITN_C_celk

Pro odečet údajů přímo z vodoměrů a indikátorů topných nákladů se používá USB radiový modul ZET 810

Notebook pracující na platformě WINDOWS. Musí být vybaven USB rozhraním a mít nainstalovaný software pro pořízení vstupních dat a odečet vodoměrů a ITN

KadenITNC10_notebook

Notebook s připojeným radiomodulem

SONY DSC

Software

Aplikace pro komunikaci a pořízení vstupních dat

Součastí dodávky radiového modulu je i software potřebný pro pořízení vstupních dat a pro odečet ITN.

sw_spravceodectova

„SPRÁVCE“ je aplikace, která umožňuje snadné vytvoření seznamů odměrů podle jednotlivých uživatelů, adres a umístění jednotlivých měřidel. Vytvořená data jsou šifrována a tak chráněna proti zneužití. Aplikace „ SPRÁVCE“ je určena pro použití na PC (notebooku).

Správcovská aplikace (verze 1.2.0)

„ODEČET“ je aplikace, která umožňuje na základě dat vytvořených v aplikaci „SPRÁVCE“ odečítat ITN podle požadavku uživatele. Odečtená data jsou chráněna šifrováním. Aplikace „ODEČET“ je určena pro použití na PC (notebooku).

Odečtová aplikace pro PC (verze 1.5.1)

Odečtová aplikace pro PDA (verze 1.5.1)

Rádiová komunikace

Pro dálkový odečet vodoměrů KADEN a indikátorů topných nákladů se používá radiová obousměrná komunikace, která je realizována v pásmu 868 MHz vysílacím výkonem až 12 mW.

Použitý komunikační protokol Rcom byl vyvinut  speciálně pro měřící přístroje (zejména bateriové) pro odečty a ovládání těchto zařízení.

Parametry

Z hlediska přenosu informací pomocí radiových vln má protokol Rcom tyto parametry:

Nosná frekvence 868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon adaptivní od 10 μW do 12 mW
Typ modulace modifikovaná FSK
Datová bitová rychlost 19,2 kBd
Přístupová metoda LBT CDMA/CA
Práh pro LBT -90 dBm
Nejmenší úroveň signálu pro příjem -100 dBm

Výhody obousměrné rádiové komunikace

Nízkopříkonová obousměrná komunikace je nejdůležitější vlastností komunikačního protokolu Rcom.

1. Vodoměr nebo ITN vysílá pouze, když je o to požádán odečtovou jednotkou. Proto nezahlcuje prostředí zbytečným vysíláním, které ruší ostatní zařízení na stejném kmitočtu (dálková ovládání, signalizace, vypínače, atd.). Zařízení komunikující protokolem Rcom minimalizují tzv. „radiový smog“, na rozdíl od zařízení s jednostrannou komunikací, které vysílají i když to není zapotřebí a žádný přijímač toto vysílání v daném okamžiku nepřijímá.

2. Trvalá dostupnost rychlého odečtu
Možnost odečíst přístroj operativně a to i mimo odečtové období, např. odečty při montáží nebo ověřování činnosti, změny uživatele bytu, při reklamacích zákazníků apod.

3. Možnost realizace dostatečně dlouhého odečtu
Bez problémů lze přenášet i větší objemy dat. Typické použití pro tzv. měsíční odečty, kdy vodoměry i ITN provádí každý měsíc „samoodečet“ do své vnitřní pamětí a při ročním odečtu se tyto měsíční odečty přenesou pomocí radiové komunikace do odečtového zařízení.

sidliste

Další výhody plně obousměrné komunikace

 • a) Možnost pomocí zařízení s Rcom protokolem budovat plnohodnotné systémy AMM, kde jsou měřící zařízení odečítána a ovládána dálkově po veřejné síti, např. internetu.
 • b) Maximální zabezpečení dat je uplatněno při sestavování spojení mezi jednotlivými komunikačními prvky.
 • c) Lze nastavovat parametry a nulovat některé registry ve vodoměru
 • d) Robustní přenos – při chybě přenosu je okamžitě opakován poslední paket – větší odolnost na rušení z okolního prostředí.
 • e) Použití přístupové metody CDMA/CA umožňuje výrazně omezit rušení jinými prvky, dochází tím k mnohem efektivnějšímu využití přenosového kanálu. Současně tím omezuje rušení ostatních radiových zařízení.

Protokol Rcom umožňuje používat pochůzkový způsob odečtu (dostatečný vysílací výkon a potvrzovaný komunikační kanál navíc zvyšuje efektivní dosah radiové komunikace) s dostatečně rychlou odezvou. Tím se značně zkrátí doba nutná pro odečet jednoho měřidla, a to i v systémech AMM (Automatic Meter Management).

Ochrana dat je realizována zabezpečeným přenosovým kanálem a navíc data v celém řetězci přenosu (odečet – vstup pro další zpracování) mohou být šifrována.

Na datové úrovni je každý odečet vybaven digitálním podpisem, který zaručuje nepoškozenost dat a jejich autenticitu.

Kontrola nepoškozenosti a autenticity umožní identifikovat náhodnou či úmyslnou změnu dat a zabrání též jejich podvržení. Obě tyto vlastnosti mají velký význam v systémech AMM, kde se data pohybují po veřejných sítích. Z hlediska ochrany dat splňuje zařízení s protokolem Rcom doporučení WELMEC pro zařízení typu P, třída rizika C, extenze T. Radiové prvky jsou po ukončení komunikace uvedeny do stavu hlubokého spánku, kdy jejich spotřeba klesá na minimum.

Dokumenty ke stažení