Autorizované metrologické středisko K-51

Všechny vyrobené a opravené vodoměry ověřujeme v našem AMS, které je autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

Pro ověřování vodoměrů podle české legislativy máme přidělenu úřední značku K s  evidenčním číslem 51, na jejichž použití se vztahují §9 a §16 zákona a §6 vyhlášky 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro prvotní EHS ověření vodoměrů máme přidělenu evropskou značku e051cz na jejíž použití se vztahuje §4 vyhlášky 332/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zkušebna je též zařazena do  systému jakosti, certifikovaného notifikovanou osobou (NB 1383, ČMI Brno),  podle nařízení vlády č.  464/2005 Sb.,  kterým je implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES  do našeho právního řádu.

V tomto režimu se provádí ověření vodoměrů, jako jeden z úkonů při prokazování shody před uvedením měřidla do oběhu.

autorizaceAMSK51linka_alinka_bP1400164P1400080