Lisování plastických hmot na zakázku

LisováníLisy ENGELLisy RABIT
Lisování

Materiály

Lisujeme všechny dostupné materiály s možností dobarvení pigmenty (např. Masterbach, Rykolen apod). Vyloučeny jsou pouze materiály se skleněnými plnidly.

kupičky

Balení a způsob dopravy

je závislý na charakteru výlisku a na přání zákazníka, provádíme podle dohody.

Formy

k lisování na zakázku jsou ve většině případů majetkem zákazníka, naše lisovna provádí jejich pravidelnou údržbu (čištění a konzervace přípravky fy Kluber ze SRN). Formy jsou uloženy v regálech v suchých temperovaných místnostech. Běžné opravy a úpravy forem si zajišťuje zákazník. V případě prokázaného poškození formy naší lisovnou hradí opravu naše společnost.

Ceny výlisků

jsou sjednávány dohodou a jsou kalkulovány v závislosti na cenách zvolených materiálů, na vstřikovacích časech, na násobnosti forem, na náročnosti způsobu balení a na množství kusů jednotlivých objednávek. U výlisků, které opouštějí formu i se vtoky nabízíme jejich odstranění. Odpad – vtoky zlikvidujeme v našem odpadovém hospodářství. Předběžné ceny jak výlisků, tak dalších operací (odhrotování apod.) vypočítáme ihned při prvním jednání. V případě zaslání vzorků Vám nezávazně vypracujeme cenovou nabídku.

Kvalita

V řízení společnosti a ve všech procesech uplatňujeme od roku 2001 systém řízení jakosti podle mezinárodně uznávaného modelu EN ISO 9001, pravidelně certifikovaný renomovanou společností TÜV NORD Essen.

Záruka

Posouzení kvality výlisků je prováděno podle dokumentace předané zákazníkem, a podle referenčních vzorků, které jsou vzájemně odsouhlaseny (popř. zaplombovány) a jsou uloženy jak u zákazníka, tak v naší lisovně. Záruční podmínky jsou dány Obchodním zákoníkem a našimi obchodními podmínkami.

Lisy ENGEL

Lisy Engel jsou řízeny počítačovou jednotkou, která spolehlivě udržuje desítky vstřikovacích parametrů procesu lisování. Lisy jsou vybaveny dávkovacím a vysoušecím zařízením Piovan, což umožňuje zpracovat pouze řádně vysušený materiál. Požadavky na temperaci forem zajišťují samotatné temperační jednotky u každého lisu.

P1400198P1400226vyroba_bP1400180

 

Veškeré nastavené vstřikovací parametry k dané formě jsou uloženy na magnetických nosičích, při opětovném nasazení formy je tím zaručena stálost parametrů výlisku podle schváleného referenčního vzorku.

Lisy ENGEL 600/125 200/50 150/60
max. hmotnost vstřiku 287 g 88 g 83 g
průměr šneku 45 mm 30 mm 30 mm
zavírací síla 125 t 50 t 60 t
otvírací dráha 420 mm 330 mm 245 mm
min. vestavná výška formy 150 mm 150 mm 120 mm
průměr příruby na upínací desce 125 mm 100 mm 90 mm
max. rozměr formy – vodorovný 420 mm 305 mm 326 mm
max. rozměr formy – svislý 420 mm 305 mm 200 mm
Lisy RABIT

Lisy Rabit jsou velmi produktivní pro malé výlisky. Formy na ně jsou levné, protože mají charakter vložky, rám formy s temperováním je součástí lisu. Ve většině případů jsou jednootiskové, což v porovnání s víceotiskovými formami na větších lisech zaručuje naprostou tvarovou shodnost drobných výlisků.

IFOLYMPUS DIGITAL CAMERAP1400220OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výše jmenované skutečnosti umožňují lisovat i velmi náročné technické výlisky s vysokými požadavky na stálost rozměrů.

max. hmotnost vstřiku 1,5 g 2 g 2,5 g
průměr pístu 10 mm 12 mm 15 mm
zavírací síla 1,4 t 0,9 t 0,6 t
otvírací dráha 50 mm
průměr formy 80 mm
výška formy 65 mm